GPS RALLY

GPS RALLY je orientačný pretek štvorkoliek ktorý organizuje naša spoločnosť ŠTVORKOLKY POPRAD. Prvý ročník sme zrealizovali v roku 2009 a odvtedy s malými výnimkami organizujeme GPS RALLY každoročne.

O čo vlastne ide? Úlohou pretekárov je nájsť kontrolné body rozmiestnené v teréne pomocou navigačného GPS prístroja. Pretekári majú k dispozícii aj topografickú mapu oblasti, v ktorej sú kontrolné body zakreslené pre lepšiu orientáciu v teréne. Na súradniciach kontrolného bodu sa nachádzajú nálepky, ktoré si pretekári lepia na štartovaciu listinu. Pretekári kvôli bezpečnosti štartujú v družstvách. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré nájde najviac kontrolných bodov, v prípade zhodnosti počtu bodov družstvo, ktoré ich nájde za kratší čas. Celkovo býva pripravených 10-40 kontrolných bodov z toho jeden špeciálny – na súradniciach sa nachádza občerstvenie a teplý čaj.

Príprava preteku pre nás, organizátorov začína minimálne mesiac pred samotným pretekom. Po stanovení vhodného územia na pretek je nutné vybaviť všetky potrebné povolenky od majiteľov pozemkov a dotknutých území. Po tejto neľahkej úlohe pristúpime k vytyčovaniu samotnej trasy. Berieme do úvahy počet štartujúcich aj poveternostné podmienky, ktoré meteorológovia predpovedajú. Snažíme sa stanoviť stredne obtiažnu variantu trasy. Niektoré kontrolné body sa nachádzajú na naozaj ťažko dostupných miestach, na oplátku takto nájdeného bodu sú pretekárom odmenou krásne výhľady.

Hovorí sa že jedna fotka je viac ako tisíc slov, pozrite si preto fotogalérie z vybraných ročníkov.